Quản lý hàng không chủ

Tìm thấy 20 kết quả
ID MVD Nội dung Ảnh
224 673745 Giầy Adidas 1kg
223 049509 Vỏ hộp 0.3kg
222 004487 Guốc. 0.7kg
221 505183 Áo len 0.3kg
220 074116 Áo len 0.5kg
219 442189 Áo len ( 1.3kg)
218 866765 Áo nỉ
217 091243 Áo 3 lỗ
216 405034 Áo khoác trẻ em
215 259946 Bát nhựa
214 367817 Bìa
213 892547 Mảnh sắt
212 917800
211 875397 Bìa
210 004025 Ống đồng
209 858316 Bót nữ
208 065737 Máy xấy tóc
207 393975 Dây đồng hồ
206 389697 Mặt lạ phòng độc
205 898958 Túi xách