Chính sách đổi trả hàng, hủy đơn và hoàn tiền
09/10/2019 Chính sách Admin

1. Định nghĩa:

– Đổi hàng là một hoạt động mà Achinhngach thực hiện các thủ tục, làm việc với NCC để thực hiện việc chuyển trả hàng và nhận lại hàng thay thế.

– Trả hàng là hoạt động Khách hàng trả lại hàng hóa mà Khách hàng không nhận do lỗi từ NCC, lỗi dịch vụ hoặc do mong muốn chủ quan của Khách hàng.

2. Chính sách trả/ đổi hàng:

– Trong trường hợp Khách hàng trả hàng mà nguyên nhân được xác định là do lỗi dịch vụ, Achinhngach sẽ thực hiện việc nhận lại hàng tại các điểm giao dịch của Achinhngach. Sau khi nhận hàng trả, Achinhngach sẽ hoàn lại tiền hàng cho Khách hàng và chủ động thực hiện các hoạt động trả hàng cho NCC.

– Trong trường hợp Khách hàng trả hàng do lỗi từ phía NCC, không thuộc phạm vi cam kết các dịch vụ của Achinhngach (mua hàng, vận chuyển, kiểm hàng):

+ Nếu lỗi sai được phát hiện từ thời điểm kiểm hàng (tại kho của Achinhngach) và Khách hàng không đồng ý nhận hàng lỗi, Achinhngach sẽ làm việc với NCC để trả hàng và sẽ hoàn tiền lại cho Khách hàng ngay khi NCC hoàn tiền cho Achinhngach.

+ Nếu lỗi sai được phát hiện khi Khách đã nhận hàng và không nằm trong phạm vi dịch vụ kiểm hàng của Achinhngach. Achinhngach chỉ nhận lại và thực hiện trả hàng sau khi NCC đã đồng ý việc trả hàng.

– Trong trường hợp đổi/trả hàng theo mong muốn của Khách hàng, không xuất phát từ lỗi của Achinhngach:

Achinhngach sẽ hỗ trợ làm việc với NCC để đổi /trả hàng, tuy nhiên, Achinhngach không cam kết việc trả hàng cho NCC sẽ thành công (có nhiều trường hợp NCC nhận lại hàng nhưng không gửi hàng mới, không hoàn tiền). Và cho tới khi việc trả hàng kết thúc (xác định bằng việc NCC hoàn tiền cho Achinhngach)Achinhngach mới hoàn tiền cho Khách hàng. Nếu sau khi nhận hàng, NCC không hoàn tiền và Khách hàng muốn đóng giao dịch; Achinhngach sẽ hủy khiếu nại mà không có giao dịch hoàn tài chính nào được thực hiện. Nếu NCC nhận hàng nhưng gửi trả lại nguyên kiện hàng đã nhận cho Achinhngach, Achinhngach sẽ chuyển lại hàng cho Khách hàng và khi đó, Khách hàng sẽ gặp các rủi ro phát sinh liên quan đến chi phí như phí vận chuyển trả hàng các chặng, thời gian chờ đợi và cơ hội kinh doanh.

+ Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu trả hàng, nếu việc trả hàng được NCC chấp thuận; Achinhngach sẽ miễn phí công trả hàng nhưng sẽ thu phí vận chuyển để trả hàng và chỉ hoàn lại tiền hàng cho Khách hàng sau khi đã nhận được tiền bồi hoàn từ NCC.

+ Đối với các đơn hàng Achinhngach mua và thanh toán theo yêu cầu/chỉ định của Khách hàng, Achinhngach chỉ có thể hỗ trợ tiến hành Khiếu nại lên NCC và không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi NCC từ chối xử lý Khiếu nại/không hoàn tiền cho sản phẩm đã mua.

3. Quy trình đổi trả hàng:

– Bước 1: Khách hàng thực hiện việc tạo khiếu nại dịch vụ trên đơn hàng để yêu cầu đổi/trả hàng. Để quá trình thực hiện khiếu nại đổi trả hàng được thuận lợi, Khách hàng cần gửi đầy đủ thông tin, hình ảnh thể hiện lỗi sai khác của hàng hóa.

– Bước 2: Sau khi nhận được đề xuất của Quý khách, Bộ phận Xử lý khiếu nại sẽ liên lạc với doanh nghiệp hoặc người bán tại Trung Quốc để tiến hành thỏa thuận đổi trả hàng. Khi Người bán TQ chấp nhận đổi/trả hàng, Bộ phận Xử lý khiếu nại sẽ liên lạc với Quý khách để thông báo tới Quý khách nội dung chi tiết và các yêu cầu của việc đổi/trả hàng.

– Bước 3: Sau khi đã tìm hiểu và xác nhận đồng ý đổi/trả hàng, Quý khách cần gửi sản phẩm cần đổi trả đến cho Achinhngach và các giấy tờ liên quan (nếu có); Quý khách lưu ý giữ nguyên vỏ hộp hoặc các phụ kiện đi kèm (nếu có).

– Bước 4: Achinhngach nhận lại sản phẩm và thực hiện việc đổi trả hàng – theo dõi quá trình xử lý và cập nhật thông tin cho Khách hàng.

– Bước 5: Achinhngach đóng Khiếu nại sau khi nhận được phản hồi chính thức của NCC và thông báo tới Khách hàng.

* Lưu ý:

– Achinhngach chỉ tiếp nhận những yêu cầu đổi/trả hàng nếu đơn hàng cần đổi/trả nằm trong quy định về thời gian xử lý của người bán Trung Quốc.

– Do việc đổi/trả hàng sang Trung Quốc mất nhiều thời gian (thông thường là 15 ngày), nên khi có yêu cầu đổi/trả hàng, Achinhngach cảm phiền Quý khách kiên nhẫn chờ đợi, chúng tôi sẽ thông báo đến Quý khách lộ trình và thông tin về việc đổi/trả hàng trên đơn hàng.


4. Chính sách Hủy đơn và Hoàn tiền:

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Achinhngach đưa ra chính sách hủy đơn và hoàn tiền trong những trường hợp tắc biên, mất mát, .....khiến hàng không thể nhập kho Việt Nam đúng như dự tính:

- Thời gian hủy đơn và hoàn tiền là 02 tháng tính từ thời điểm đặt cọc đơn hàng.

Trân trọng!

BQT Achinhngach.vn